Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

 

  1. Voor alle workshops van Bien Creative geldt een inschrijvingsprocedure via e-mail. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een inschrijving is pas definitief nadat de bevestiging van Bien Creative is ontvangen en 50% is aanbetaald.
 
                                                                                                  
  2. De prijzen van de workshops zijn zoals aangegeven op de site bij debetreffende workshops, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 

  3. De workshops vinden plaats op een locatie zoals aangegeven op de site bij desbetreffende workshops, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
 

  4. Workshops gaan alleen door bij een minimale bezetting van zes personen tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
  5. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal 50% van het aanbetaalde bedrag worden teruggestort.
 
Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 25% van het aanbetaalde bedrag worden teruggestort. 

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op terugbetaling. Er mag uiteraard een plaatsvervanger worgen gestuurd.
 

  6. In geval van onmogelijkheid tot nakoming van de gemaakte afspraken door toedoen van derden of in geval van overmacht kan Bien Creative niet aansprakelijk worden gesteld.

 In geval van ziekte of overmacht zal Bien Creative er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken of het betaalde bedrag restitueren.
 

  7. Bien Creative behoudt zicht het recht voor te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen.